Sử dụng vật phẩm trong game - Sử dụng game item

Ngoài những trải nghiệm game thú vị, Sảnh Rồng còn hỗ trợ lưu giữ những thành tích của bạn trong trang thông tin người chơi. Bên cạnh đó, bạn còn có thể kết nối và trò chuyện với những người bạn chơi hợp cạ mà bạn gặp trong game. Thật thú vị đúng không nào! Tìm hiểu thêm trong phần hướng dẫn bên dưới để thuần thục cách quản lý tài khoản Sảnh Rồng của bạn nhé!

Hướng dẫn mở trang thông tin cá nhân

Vị trí 1: Click vào avatar của người chơi để mở trang thông tin cá nhân của người chơi đó.

Hướng dẫn trang thông tin cá nhân

Vị trí 2: Hiển thị avatar (hình đại diện) của người chơi.
Vị trí 3: Tên hiển thị (role name) của người chơi.
Vị trí 4: Một số tiện ích như "Kết bạn/Hủy kết bạn" hay "chặn chat/bỏ chặn chat".
Vị trí 5: Địa chỉ IP của người chơi.
Vị trí 6: User ID của người chơi.
Vị trí 7: Danh hiệu của người chơi (trong trường hợp người chơi sở hữu nhiều danh hiệu sẽ hiển thị danh hiệu đang được kích hoạt).
Vị trí 8: Số tiền của người chơi tính theo đơn vị Gold.
Vị trí 9: Số tiền của người chơi tính theo đơn vị Chip.
Vị trí 10: Mời trực tiếp người chơi đó vào bàn.
Vị trí 11: Các tab (thẻ) chức năng trong thông tin người chơi.
Vị trí 12: Các tab (thẻ) thể hiện từng loại thông tin người chơi.
Vị trí 18: Nút thay đổi avatar hiển thị.

 Hướng dẫn thông tin người chơi - Cấp độ từng game

Vị trí 13: Level (cấp độ) từng game của người chơi.

Hướng dẫn thông tin người chơi  - Tin nhắn

Vị trí 14: Danh sách tin nhắn.
Vị trí 15: Chi tiết nội dung 1 tin nhắn.
Vị trí 16: Nhập nội dung muốn trả lời.

Hướng dẫn thông tin người chơi - Danh sách bạn bè

Vị trí 17: Hiển thị tất cả avatar bạn bè của người chơi.